Casals, la música i l’home

 
Casals, la música i l’home
Info
Variacions Chopin
Info
EL PIANO CATALÀ MÉS INÈDIT
Info
França, Catalunya, Rússia
Info

CASALS: LA MÚSICA I L’HOME
Integral de l’obra per a piano
Aproximació al desconegut

 

Mostrar un secret amagat, aquesta és la idea principal del projecte. L’estrena de la
integral per a piano de Pau Casals és una aposta clara per a la recuperació del
patrimoni musical català desconegut i situar-lo al lloc que es mereix.

Aquest recital té una durada de 1h15 sense interrupcions. Per donar suport a la
polifacètica i apassionada vida del músic i compositor, aquest projecte s’ajudarà
d’un muntatge visual creat expressament per a l’ocasió. Aquest vídeo serà
projectat en una pantalla situada juts darrera o al costat del pianista i inclourà
intertítols amb imatges i frases que va deixar dites Casals com a fil conductor dels
diferents blocs musicals.

L’espectacle pròpiament dit començarà cinc minuts abans de que el pianista surti a
escena amb la projecció del Videoclip “Allegro en fa#menor de Pau Casals” creat
per l’equip de Mònica Pagès. Al final del videoclip, quan passin els títols de crèdit, el
pianista surt a escena i comença a tocar seguint el programa que seguidament es
detalla:

Obres (per ordre d’interpretació)

Cançó de bressol “Somni de l’infant”
Cançó de bressol

Balada
Alla Menuetto
Instantània
Allegro en fa # menor

Pàgina íntima
Petita masurca

Quatre romances sense paraules

Tempo di Mazurka
Tempo giusto
Andante espressivo e cantabile
Agitato ed espressivo

Variacions sobre Cor de Pastors
(Jordi Camell, 2011, sobre un tema de Pau Casals)

Tres Preludis orgànics

Andante
Andante
Moderato

Poema de bressol
Prélude

Dues sardanes
(versió per a piano de Pau Casals. Arranjades per Jordi Camell)

Sardana “Melodia Pelegrí”
Sardana en Do major

Descarrega el projecte complet

Integral per a piano de Pau Casals
Info
Albéniz: Abans i després d’Ibèria
Info
Música per a un museu
Info
Amor i Vida d’una Dona
Info
 

 
 
previous next
X