CASALS: LA MÚSICA I L’HOME
Integral de l’obra per a piano
Aproximació al desconegut

 

Mostrar un secret amagat, aquesta és la idea principal del projecte. L’estrena de la integral per a piano de Pau Casals és una aposta clara per a la recuperació del patrimoni musical català desconegut i situar-lo al lloc que es mereix.

Aquest recital té una durada de 1h15 sense interrupcions. Per donar suport a la polifacètica i apassionada vida del músic i compositor, aquest projecte s’ajudarà d’un muntatge visual creat expressament per a l’ocasió. Aquest vídeo serà projectat en una pantalla situada juts darrera o al costat del pianista i inclourà intertítols amb imatges i frases que va deixar dites Casals com a fil conductor dels diferents blocs musicals.

L’espectacle pròpiament dit començarà cinc minuts abans de que el pianista surti a escena amb la projecció del Videoclip “Allegro en fa#menor de Pau Casals” creat per l’equip de Mònica Pagès. Al final del videoclip, quan passin els títols de crèdit, el pianista surt a escena i comença a tocar seguint el programa que seguidament es detalla:

Obres (per ordre d’interpretació)

Cançó de bressol “Somni de l’infant”
Cançó de bressol

Balada
Alla Menuetto
Instantània
Allegro en fa # menor

Pàgina íntima
Petita masurca

Quatre romances sense paraules

Tempo di Mazurka
Tempo giusto
Andante espressivo e cantabile
Agitato ed espressivo

Variacions sobre Cor de Pastors
(Jordi Camell, 2011, sobre un tema de Pau Casals)

Tres Preludis orgànics

Andante
Andante
Moderato

Poema de bressol
Prélude

Dues sardanes
(versió per a piano de Pau Casals. Arranjades per Jordi Camell)

Sardana “Melodia Pelegrí”
Sardana en Do major

 

Descarrega el projecte complet

Torna a repertori